Leksykon Holter Z

Z…

Zaburzenia przewodzenia

opóźnienie lub zatrzymanie fali pobudzenia przez układ bodźco-twórczoprzewodzący.

Załamek R

pierwsze dodatnie (powyżej lini izoelektrycznej) wychylenie zespołu QRS.

Zespół serotoninowy

stan mogący stanowić zagrożenie dla życia. Zespół objawów wynikający z nadmiernego pobudzenia receptorów serotoninowych, szczególnie w obrębie układu nerwowego. Może być polekowy (np. po przedawkowaniu leków z grupy SSRI). Do objawów należą: tachykardia, gorączka, zaczerwienienie skóry, wzrost ciśnienia tętniczego, wzmożona potliwość, nudności, wymioty, sztywność mięśni, niepokój czy drgawki.

Załamek Q

pierwsze ujemne (poniżej lini izoelektrycznej) wychylenie zespołu QRS.

Zapalenie mięśnia sercowego

proces zapalny dotyczący środkowej warstwy ściany serca. Może wystąpić w każdym wieku. Najczęściej wywołane jest przez wirusy.

Zapalenie osierdzia

proces zapalny dotyczący blaszek tworzących worek osierdziowy. W wyniku zapalenie osierdzia, może dochodzić do gromadzenia płynu w osierdziu. Towarzyszyć mu mogą: ból w klatce piersiowej i duszność z gorączką lub stanem podgorączkowym

Zastawka mitralna

struktura znajdująca się między lewym przedsionkiem, a lewą komorą. Zbudowana z pierścienia i dwóch płatków. Zapobiega cofaniu krwi z przedsionka do komory.

Zastawki serca

błoniaste struktury, pełniące funkcję przegrody między poszczególnymi elementami serca. Zapobiegają cofaniu krwi. Człowiek posiada 4 zastawki: mitralną oraz trójdzielną (zastawki przedsionkowo-komorowe) oraz aorty i pnia płucnego ( zastawki półksiężycowate).

Zatorowość płucna

choroba stanowiąca zagrożenie życia, w przebiegu której dochodzi do zwężenia bądź zamknięcia światła tętnicy płucnej lub jej rozgałęzień przez materiał zatorowy. Źródłem materiału zatorowego najczęściej są żyły głębokie kończyn dolnych i miednicy.

Zawał serca

martwica serca spowodowana zmniejszonym przepływem krwi przez tętnice wieńcową.

Zespół QRS

fragment zapisu EKG odpowiadający pobudzeniu mięśniówki komór serca.

Zespół Brugadów

rzadka choroba genetyczna, która powoduje agresywną arytmię groźną dla życia. W tym zespole nie obserwujemy organicznej choroby serca w badaniu echo. Pierwszym objawem może być omdlenie, zatrzymanie serca lub nawet zgon.