Leksykon Holter T

T…

Tachykardia

przyspieszenie akcji serca >100 uderzeń na minutę.

Tomografia komputerowa

bezbolesne badanie obrazowe z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego. Pozwala na stosunkową dokładną ocenę narządów, tkanek oraz kości.

Transplantacja serca

przeszczep serca.

Trzepotanie przedsionków

arytmia nadkomorowa. Polega na znacznym przyspieszeniu akcji przedsionków z zachowaniem ich skurczów, co jednak powoduje niezdolność węzła przedsionkowo-komorowego do przewiedzenia wszystkich pobudzeń przedsionków do komór.

Trójglicerydy

patrz “cholesterol”.

Troponiny

białka kurczliwe mięśnie poprzecznie prążkowanych. W organizmie ludzkim wyróżniamy trzy odmiany: T, C oraz I. W kardiologii najbardziej interesująca jest troponina-I. Jej podwyższony poziom oraz dynamiczny wzrost świadczą o zawale serca.