Leksykon Holter R

R…

Rezonans magnetyczny serca

najdokładniejsze badanie obrazowe serca. Jest ono bezbolesne i nieinwazyjne. Dzięki niemu można ocenić morfologię struktur serca, ocenić przepływ krwi przez mięsień sercowy czy dokonać ilościowej analizy funkcji lewej komory serca metodą 3D

Rozrusznik serca

niewielkie urządzenie, wszczepiane w okolicy serca pacjenta. Jego zadaniem jest pobudzanie rytmu serca, które nie jest możliwe w sposób naturalny np. na skutek bloku. Może on zastępować aktywność elektryczną serca lub ją wspomagać.

RTG klatki piersiowej

jest to podstawowe badanie (z użyciem promieniowania rentgenowskiego) pozwalające na ocenę narządów i ewidentnych nieprawidłowości w obrębie klatki piersiowej. Pozwala ocenić wymiar poprzeczny serca, zarys naczyń oraz kości m.ni żebra i kręgosłup oraz wykluczyć wiele patologii (np. odma, niedodma, zapalenie, płyn, złamania żeber itp.)

Rytm zatokowy

prawidłowy, fizjologiczny występujący rytm serca. Jest on generowany przez węzeł zatokowy. Powinien być on miarowy, a jego prawidłowa częstość wynosi 60-100 uderzeń/minutę.