Leksykon Holter J

J…

Jama serca

element budujący mięsień sercowy, odbierający lub wypompowujący na obwód krew. Ludzkie serce zbudowane jest z czterech jam tj. dwóch przedsionków i dwóch komór.