Leksykon Holter D

D…

Defibrylacja

zabieg stosowany podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej na skutek zatrzymania krążenia. Polega na przepuszczeniu przez ciało pacjenta prądu o odpowiedniej energii wyładowania celem próby przywrócenia prawidłowej pracy serca. Rytmy, które można defibrylować do migotanie komór oraz częstoskurcz komorowy bez tętna.

D-Dimery

parametr oznaczany z próbki krwi pacjenta, który świadczy o procesie zakrzepowo-zatorowym. Są to fragmenty białka, które pojawiają się we krwi w wyniku rozpuszczania skrzepu. Parametr ten nie jest charakterystyczny dla konkretnej jednostki chorobowej. Może być on podwyższony u pacjentów: z zatorowością lub nowotworem, po przebytym zabiegu operacyjnym czy urazie. Ich poziom może być podwyższony u ciężarnych i osób w wieku podeszłym pomimo braku istotnych dla zdrowia i życia patologii. Ma wysoką ujemną wartość predykcyjną, czyli najlepiej służy do wykluczenia chorób, np. zatorowości płucnej.

Duszność

subiektywne uczucie braku powietrza czy trudności w oddychaniu, któremu często towarzyszy uczucie lęku.