Leksykon Holter B

B…

Badania obrazowe

grupa badań pozwalająca na ocenę rozmaitych struktur organizmu (kości, narządy miąższowe, gazy, płyny). Do badań obrazowych zaliczymy badanie rentgenowskie, ultrasonografię, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny.

Bigeminia komorowa

zaburzenie rytmu serca polegające na występowaniu dodatkowych, przedwczesnych pobudzeń pochodzenia komorowego po każdym pobudzeniu rytmu podstawowego.

Blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego:

zaburzenie polegające na zwolnieniu lub przerwaniu przewodzenia impulsu wygenerowanego w węźle zatokowym przekazywanego do komór. Wyróżniamy blok przedsionkowo komorowy I, II lub III stopnia.

Bradykardia

zwolnienie akcji serca poniżej 60 uderzeń/minutę. Może występować w warunkach fizjologicznych np. u osób regularnie uprawiających sport lub być objawem choroby.

By-passy

: tzw. “pomosty naczyniowe” wszczepiane po to aby ominąć zwężone naczynie wieńcowe pacjenta. Są to własne naczynia pacjenta. Najczęściej pobierane są żyły podudzia ewentualnie tętnica piersiowa wewnętrzna. Wskazaniem do wykonania wszczepienia By-passów jest m.in zaawansowana choroba niedokrwienna serca.