Leksykon Holter C

C…

Cholesterol

: jest to organiczna substancja lipidowa. Cholesterol może być endogenny tj. wytwarzany przez organizm w wyniku licznych skomplikowanych przemian zachodzących w wątrobie, jelitach czy skórze oraz egzogenny czyli dostarczany z pożywieniem. Cholesterol występuje we krwi w postaci lipoprotein (związany z białkiem). Głównymi lipoproteinami we krwi są HDL i LDL. Ponadto wyróżnia się frakcję trójglicerydów oraz VLDL.

Choroba wieńcowa

znana również jako “choroba niedokrwienna serca” Stan, w którym mięsień sercowy jest w sposób niedostateczny zaopatrzony w krew, a tym samym tlen. Jest to wynik zwężenia tętnic wieńcowych na skutek ich zmiażdżycowania. Najbardziej typowym objawem choroby wieńcowej jest ból w klatce piersiowej o charakterze ucisku, pieczenia czy gniecenia. Związany z wysiłkiem czy silnymi emocjami, ustępujący po ustaniu czynnika sprawczego. Ból zwykle zlokalizowany jest za mostkiem (typowo jest to ucisk), może promieniować do szyi, żuchwy, nadbrzusza lub ramion.

CK-MB

frakcja sercowa enzymu kinazy kreatynowej. Parametr ten oznaczany jest z krwi. Może świadczyć o uszkodzeniu oraz martwicy mięśnia sercowego na skutek zawału.

Częstoskurcz komorowy

szybki (> 100 uderzeń/min), nieprawidłowy rytm serca, wytwarzane przez ognisko arytmogenne znajdujące się poniżej rozwidlenia pęczka Hisa ( w dużym uproszczeniu poniżej przedsionków). Zaliczamy tu np. trzepotanie lub migotanie komór.

Częstoskurcz nadkomorowy

szybki (> 100 uderzeń/min), nieprawidłowy rytm serca, wytwarzane przez ognisko arytmogenne znajdujące się powyżej rozwidlenia pęczka Hisa czyli w uproszczeniu powyżej komór serca. Przykładem są: migotanie i trzepotanie przedsionków czy AVNRT (częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy) lub AVRT (częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy)