Wpływ pandemii na zaburzenia rytmu serca. Jak pacjent może zareagować?

Poradnik dla pacjenta

Epidemia covid-19 wpłynęła na nasze zdrowie na wiele sposobów. Sama infekcja i jej powikłania to jedno, ale trzeba dodać utrudniony codzienny dostęp do lekarzy, pogorszenie diagnostyki chorób poważnych, np. nowotworowych, czy brak wykrywania chorób na wczesnym etapie. Stąd, w epidemii normą stało się wykrywanie chorób w bardzo zaawansowanym stadium. Pracując w Oddziale Kardiologii obserwowaliśmy zwiększoną liczbę pacjentów z zaawansowanymi zmianami miażdżycowymi w naczyniach wieńcowych, osób które w normalnych warunkach miałyby wykrytą chorobę na wcześniejszym etapie. Czy pandemia wpłynęła na pogorszenie zaburzeń rytmu u pacjentów?

Arytmia jako powikłanie zakażenia covid-19

Wirus SARS CoV-2 powoduje przede wszystkim uszkodzenie mięśnia sercowego i niedobór tlenu w tkankach [1]. Ośrodki w Hubei oraz w Wuhan podawały, że 7-17 % pacjentów chorych na covid-19 ma zaburzenia rytmu serca [2],[5]. Wang i wspólnicy podają, że arytmia była drugą przyczyną (44%) przesyłania pacjentów do oddziału intensywnej terapii u pacjentów z rozpoznanym zapaleniem płuc (NCIP) [3]. Pierwszą przyczyną było – łatwe do przewidzenia – niewydolność oddechowa, a trzecią – wstrząs. Ponadto, leki wykorzystywane w leczeniu infekcji mogą wydłużać zespół QT, co ma znaczenie proarytmiczne [1]. Jednym z leków, wpływających na serce jest chlorochina – może zwiększać ryzyko bloku przedsionkowo – komorowego, oraz bloku pęczka Hisa [4].

Mniejsza dostępność do systemu opieki zdrowotnej– gorzej leczeni pacjenci.

Nierówne bicie serca, uczucie kołatania czy arytmii jest częstą przyczyną zgłaszania się pacjentów do mojego gabinetu kardiologicznego. Dobrym przykładem jest migotanie przedsionków, arytmia która jest potencjalnie groźna, ponieważ pozostawiona bez leczenia może powodować udary mózgu. Obserwuję, że do czasów sprzed epidemii, migotanie przedsionków było częściej rozpoznawane przez lekarzy rodzinnych na wcześniejszym etapie i od razu odpowiednio zabezpieczane leczeniem przeciwkrzepliwym. Obecnie do mojego gabinetu trafia więcej nierozpoznanych pacjentów. To niepotrzebne dla pacjenta ryzyko, a obecnie aż 20% udarów mózgu w Polsce jest spowodowane tą arytmią.

Z perspektywy pacjenta

Poszukuj u siebie objawów arytmii: kołatania serca, nierówne tętno, przerwy w pracy serca.

  • w razie wystąpienia objawów konieczny jest kontakt z lekarzem – kluczowe pozostaje prawidłowe leczenie arytmii wg wytycznych.
  • przesiewowe badanie tętna, przesiewowy Holter EKG
  • dobrym pomysłem jest skorzystanie z wysyłkowego Holter EKG.

Sprawdź nasz artykuł: Czy istnieje domowy sposób na migotanie przedsionków?

[1]vKochi AN, Tagliari AP, Forleo GB, Fassini GM, Tondo C. Cardiac and arrhythmic complications in patients with COVID-19. J Cardiovasc Electrophysiol. 2020 May;31(5):1003-1008. doi: 10.1111/jce.14479. Epub 2020 Apr 13. PMID: 32270559; PMCID: PMC7262150.

[2]Siripanthong B, Nazarian S, Muser D, Deo R, Santangeli P, Khanji MY, Cooper LT Jr, Chahal CAA. Recognizing COVID-19-related myocarditis: The possible pathophysiology and proposed guideline for diagnosis and management. Heart Rhythm. 2020 Sep;17(9):1463-1471. doi: 10.1016/j.hrthm.2020.05.001. Epub 2020 May 5. PMID: 32387246; PMCID: PMC7199677.

[3]Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, Wang B, Xiang H, Cheng Z, Xiong Y, Zhao Y, Li Y, Wang X, Peng Z. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020 Mar 17;323(11):1061-1069. doi: 10.1001/jama.2020.1585. Erratum in: JAMA. 2021 Mar 16;325(11):1113. PMID: 32031570; PMCID: PMC7042881.

[4] Sokolski M., Sokolska J.M., Ponikowski P., Banasiak W., Januszewicz A., Prejbisz A., Dobrowolski P., Leśniak W.: Choroby układu sercowo-naczyniowego w czasie pandemii COVID-19 w świetle aktualnych danych naukowych oraz stanowisk European Society of Cardiology i European Society of Hypertension. Med. Prakt., 2020; 5: 12–44

[5] Goyal P., Choi J.J., Pinheiro L.C. i wsp.: Clinical characteristics of Covid-19 in New York City. N. Engl. J. Med., 17.04.2020; doi: 10.1056/NEJMc2010419 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *