Leksykon Holter N

N…

Nadciśnienie białego fartucha

sytuacja,w której pomiary ciśnienia tętniczego krwi, wykonywane w obecności personelu medycznego przekraczają wartość 140/90 mmHg. Syndrom białego fartucha najczęściej jest wynikiem stresu czy podświadomego niepokoju związanego z wizytą i może dotyczyć nawet 15-20 % społeczeństwa.

Nadciśnienie tętnicze

choroba, w której mamy do czynienia ze stale podniesionymi wartościami ciśnienia tętniczego krwi > 140/90 mmHg. Wyróżniamy trzy stopnie nadciśnienia tętniczego.

Niedociśnienie

patrz “hipotonia”.

Nerwica serca

zespół objawów mogących przypominać np. zawał czy inne poważne schorzenia, będące jednak w rzeczywistości odzwierciedleniem zaburzeń lękowych. Do przykładowych objawów zaliczymy tu: ból i zawroty głowy, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nudności czy wymioty.

Niewydolność mięśnia sercowego

stan chorobowy, w którym serce nie jest zdolne do dostarczenia wystarczającej ilości krwi do narządów i tkanek organizmów. W efekcie powoduje to m.in spadek tolerancji wysiłku. Najczęściej wynika to z uszkodzenia mięśnia serca lub jego zastawek. Markerem świadczącym o niewydolności serca jest NT-proBNP.