Leksykon Holter K

K…

Kardiowersja elektryczna

zabieg polegający na próbie przywrócenia właściwego rytmu serca, za pomocą wyładowania elektrycznego o odpowiedniej energii. Kardiowersję od defibrylacji różni to, że jest ona zsynchronizowana z załamkiem R.

Kardiomiopatia przerostowa

choroba serca polegająca na porgubieniu ściany (głównie) lewej komory, która prowadzi do jej nieprawidłowego działania. Często wiąże się z nagłym zgonem sercowym. Do jej wykrycia służy badanie echo serca.

Kardiostymulacja

okresowe lub trwałe pobudzanie prądem elektr. mięśnia sercowego za pomocą kardiostymulatora, czyli rozrusznika serca.