Przygotowanie do badania:

  1. Włóż baterie do urządzenia i włącz je, przytrzymując lewy dolny przycisk.
  2. Umieść mankiet na lewym ramieniu, 2-3 cm od zgięcia łokciowego.
  3. Mankiet musi być dobrze przymocowany i nie powinien się ślizgać.
  4. Utrzymuj rękę luźną podczas pomiarów.

Rozpoczęcie badania:

  1. Uruchom pierwszy pomiar, naciskając prawy dolny przycisk.
  2. Pomiary będą wykonywane automatycznie co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy.

Zakończenie badania:

  1. Wyłącz urządzenie, przytrzymując lewy dolny przycisk.
  2. Spakuj urządzenie i wyślij je zgodnie z instrukcjami.